Misijní Odbor Bratrské jednoty baptistů

sdružuje členy sborů BJB v ČR, kteří mají zájem o misii

slouží ke koordinaci misijních projektů BJB ČR, k šíření informací a možností pro křesťanskou misii v ČR a v zahraničí.

 

Strategie práce Misijního odboru BJB (návrh)

 

  1. pořádá MISIJNÍ KONFERENCE (1x ročně)

 

pro misijní pracovníky sborů a zájemce o misii

 

výměna zkušeností z misijní práce na jednotlivých sborech

zhodnocení misijních aktivit a jejich efektivnosti

 

povzbuzení a motivace

 

  1. založí „FOND ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SBORU“

 

účelem je získání dostatečných finančních prostředků, které by sloužily k podpoře zakládání nových sborů v rámci BJB

 

FZNS by se měl stát trvalou podporou při zakládání nových sborů v ČR v rámci BJB

 

zajištění příjmu fondu

 

základní pravidla fungování fondu

 

  1. Misijní odbor ZASTUPUJE BJB na mezidenominačních misijních aktivitách a setkáních

 

Misijní odbor KOORDINUJE celocírkevní projekty v rámci BJB

 

  1. Misijní odbor INFORMUJE sbory BJB o misijních aktivitách jednotlivých sborů a regionálních či celocírkevních akcích.

 

  1. ZAHRANIČNÍ MISIE

 

situace dnes: roční finanční příspěvek na činnost EBM (MASA)

                      jednou ročně účast na konferenci EBM

                      finanční podpora misijního pracovníka v Arménii


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


Kontakt

Misijní odbor Bratrské jednoty baptistů