26.02.2013 16:12

Nabídka finanční podpory pro misijní projekty v rámci BJB

Rada misijního odboru se rozhodla podpořit misijní práci v rámci sborů BJB pomocí finančních grantů. Sbory, které chtějí uskutečnit misijní projekty přesahující jejich finanční možnosti se mohou obrátit se žádostí o finanční podporu na radu misijního odboru. K žádosti o finanční podporu je potřeba přiložit rozpracovaný projekt obsahující záměr projektu, účel využití financí, finanční částku vloženou do projektu samotným sborem a výši požadované finanční pomoci. Rada misijního odboru může rozhodnout o poskytnutí finanční dotace meximálně do výše 50% potřebných finančních prostředků.

S žádostmi a projekty se obracejte přímo na předsedu MO Pavla Novosada, email: p.novosad@gmail.com

—————

Zpět


Kontakt

Misijní odbor Bratrské jednoty baptistů