Litoměřičtí podporují prostřednictvím sdružení ShineBean baptisty v Keni

Díky štědré a vytrvalé podpoře z baptistického sboru v Litoměřicích mohl malý a chudý baptistický sbor ve slumu Kibera v Nairobi vykonat velký kus užitečné práce. Již byla udělána betonová podlaha v modlitebně, před sborem vybudovány dvě tolik potřebné toalety a postaveny obvodové zdi budovy. Budova církve vypadá zvenčí stále stejně jako dříve a jako budovy v okolí, přestože je uvnitř vše podstatné již vyzděné. Vše je stále zakryto tradičním plechem, aby sbor zbytečně nelákal pozornost méně poctivých lidí.

Jedná se o malé společenství chudých lidí. Ve sboru se tak schází něco přes 30 dospělých lidí. Mnoho rodin muselo z Kibery uprchnout při nepokojích v lednu 2008 a již se nevrátilo. To jim však nebrání dělat mnoho užitečných věcí pro další potřebné v komunitě. Budova církve slouží přes týden jako komunitní škola pro asi 60 dětí ve věku 3 – 8 let. Je to pro ně jediná příležitost, jak získat alespoň základní vzdělání. Církev zajišťuje tři učitele dobrovolníky, kteří dostávají pouze malé příspěvky ze symbolického školného, které by rodiče dětí měli platit. Protože ale školu navštěvují jen děti z chudých rodin, často žádné školné ani nepřinesou.

Sbor by rád zajišťoval pro děti jedno jídlo denně. Některé děti jsou sirotci, o které se nemá kdo postarat. Baptisté by rádi svou lásku sdíleli i s takovými dětmi a rádi by zahájili program pro sirotky. Ve svém okolí evidují asi 70 dětí, které potřebují pomoc. Již se jim podařilo vybudovat dva velice skromné příbytky, jeden pro kluky a druhý pro holky tak od 10–ti let, ti by jinak museli zůstat na ulici. Probíhá zde i velmi užitečný program svépomocné skupiny, ve které se schází několik žen, aby společně spořily maličké částky a plánovaly drobné podnikatelské aktivity, které z úspor zahájí. Již zakoupily nádrž na pitnou vodu, která je před budovou sboru prodávána. Lidem v okolí tak ušetří cestu ke vzdálenému místu, odkud museli doposud vláčet kanystry s vodou. A jim to přinese nějaké příjmy, které mohou využít na podporu školy nebo rozjezd dalšího podnikání.

zprávu Renaty Rokůskové (www.shinebean.cz) zpracoval Daniel Kuc