Jerevan, Arménie

Již pátým rokem podporujeme v rámci misijního projektu EBF, bratra Arama Kachatryana, arménského misionáře působícího v hlavním městě Arménie Jerevanu.

Misijní projekt ( Indigenous Mission Project ) poskytuje finanční prostředky obdarovaným lidem, aby mohli působit jako evangelisté a zakladatelé nových sborů ve své vlastní zemi. Podpora je na pět let, kdy finanční závazek postupně přebírají místní. IMP projekt podporuje misionáře ve 25 zemích převážně východní Evropy. Modleme se za nově založené sbory, aby pokračovali v růstu a svědectví o Kristu.

https://www.ebf.org/imp/

zpracoval Daniel Kuc