Literatura

Evangelizace v místním sboru -  Lukáš Targoš (editor),     vydal Křesťanský život

10 Důvodů proč věřím v evangelizační akce - Lukáš Targoš,     vydal Křesťanský život

Misie - Ross Paterson,     vydal Křesťanský život

Misie zkušenosti a principy - Veikko Manninen a Karel Káňa,     vydal Křesťanský život

Samostatná církev - Melvin L. Hodges,     vydal Křesťanský život

Přirozený růst církve - Christian A. Schwarz,     vydal Luxpress

Zasáhněme svá města - Denis Doksanský,     vydal Ampelos

Základy Vize -     vydala Aliance pro Zakládání sborů

Efektivní a citlivá evangelizace - Laurence Singlehurst,     vydal Samuel, Biblická práce pro děti

Vyjít ze zóny bezpečí - George Verwer,     vydal Návrat domů

Duchovní tajemství Hudsona Taylora - Howard a Geraldine Taylorovi,     vydalo vydavatelství Křesťanských sborů Ostrava

První evangelisté a metody jejich působení - ThDr. Jiřina Kubíková,     vydala Evangelická církev metodistická

Evangelizace v prvotní církvi - ThDr. Jiřina Kubíková,     vydalo ústředí Evangelické církve metodistické


Kontakt

Misijní odbor Bratrské jednoty baptistů