Odkazy

Biblická jednota   ...   www.su-czech.org

Brněnská tisková misie   ...   www.btm.cz

Česká evangelikální aliance   ...   www.ea.cz

Dětská misie   ...   www.detskamisie.cz

Gedeoni   ...   www.gedeoni.cz

Křesťanská akademie mladých   ...   www.kam.cz

Kristus pro každého   ...   www.ikpk.cz

Křesťanská misijní společnost   ...   www.kmspraha.cz

Křesťanské vyučování a život   ...   www.kvz.cz

Mezinárodní potřeby   ...   www.incz.info

Nový život   ...   www.novyzivot.org

OM   ...   www.cz.om.org

Sheanbean   ...    www.shinebean.org

Univerzitní křesťanské hnutí   ...   www.ukh.cz

Wycliffovi překladatelé Bible   ...   www.wycliffe.cz

YWAM   ...   www.ywamplzen.org

 


Kontakt

Misijní odbor Bratrské jednoty baptistů